Tidligere utført

 

Eksempler og oppdrag

Her har jeg samlet mange ulike eksempler på hvordan et termografi bilde (termogram) kan se ut. Disse er likevel bare noen få eksempler på hva man kan bruke termografi til, det finnes mange flere bruksområder!


Det finnes uante muligheter for bruk av termografikamera, og her vil du se andre gode eksempler på hva et termografikamera kan vise og avdekke, som ikke vil være mulig å se ellers.

Her er et eksempel som viser hva vi kan se uten termografikamera, og hva vi ser ved hjelp av kamera. I gitte tilfeller vil vi kunne oppdage feil som ville kreve mye arbeid å finne ellers.

Siden jeg har jobbet med elektrotermografi i 5 år til nå, bruker jeg dette som en første referanse. Legger derfor inn noen ulike bilder som er blitt dokumentert underveis i løpet av min fartstid, slik at dere kan se hvordan typiske termografibilder ser ut. Jeg ønsker nå å kunne vise mange flere bruksområder for termografi, og er derfor åpen for...