Termografering Industri

Tredjepartskontroll

 • Det blir mer og mer vanlig å bestille en uavhengig tredjepart som kan kontrollere nye anlegg innen industri, for å sikre at alle tekniske fag er korrekt utført. Jeg kan være behjelpelig med mye av dette via termografering!

Internkontroll

 • En termografisjekk av ulike anleggsdeler er høyaktuell og et meget godt supplement til internkontroll, da det kan avdekkes feil som normalt ikke ville bli oppdaget før en driftsstans inntreffer

Ulike Prosesser

 • Prosessindustrien er komplisert, og kan inneholde mange komponenter som kontrolleres for feil, før en synlig feil inntreffer

Lekkasjer

 • Lokalisere gasslekkasje og lignende
 • Varmepumpe, oljefyr, gassfyr, vannbåren varme og andre fyringsanlegg
 • Vannlekkasje
 • luftlekkasjer (pneumatikk)

Feilsøking

 • ulike maskiner og komponenter
 • Elektrisk feil
 • Mekanisk feil

Ventilasjon

 • Ventilasjonsaggregat med eventuelle tilhørende styringstavler