Termografering Næring (Kjøpesenter, bilverksted, høvleri, bensisnstasjon osv.)

Tredjepartskontroll

  • Det blir mer og mer vanlig å bestille en uavhengig tredjepart som kan kontrollere nye Næringsbygg, for å sikre at alle tekniske fag er korrekt utført. Jeg kan være behjelpelig med mye av dette via termografering!

Internkontroll

  • En termografisjekk av ulike anleggsdeler er høyaktuell og et meget godt supplement til internkontroll, da det kan avdekkes feil som normalt ikke ville bli oppdaget før en driftsstans inntreffer.

Maskinkontroll

  • Kontrollere maskiner under drift ved mistanke om varmgang

Ventilasjon

  • Ventilasjonsaggregat med eventuelle tilhørende styringstavler 

Feilsøking

  • ulike maskiner og komponenter
  • Elektrisk feil
  • Mekanisk feil