Termografering Elektro

Tredjepartskontroll

  • Det blir mer og mer vanlig å bestille en uavhengig tredjepart som kan kontrollere nye boliger, for å sikre at alle tekniske fag er korrekt utført. Jeg kan være behjelpelig med mye av dette via termografering!

Internkontroll

  • En termografisjekk av ulike anleggsdeler er høyaktuell og et meget godt supplement til internkontroll, da det kan avdekkes feil som normalt ikke ville bli oppdaget før en driftsstans inntreffer

Elektriske fordelinger

  • Tilstandskontroll med belastning kan avdekke overbelastning av kurser og eventuelt varmgang i tilkoblinger
  • Avdekker defekte komponenter som i noen tilfeller ellers ikke har synlige feil
  • Oppdager tilløp til varmgang MYE tidligere enn kun ved visuell kontroll

Ventilasjon

  • Kontroll av spesielt tilkoblinger og styringstavler avdekker tidlig tegn til varmgang

Varmeinstallasjoner

  • Kontroll eller feilsøking av elektrisk gulvvarme
  • I mange tilfeller er det mulig å påvise omtrentlig plassering av varmekabler eller varmerør til vannbåren gulvvarme, i forbindelse med renovering eller lignende.