Termografering Bolig

Tredjepartskontroll

 • Det blir mer og mer vanlig å bestille en uavhengig tredjepart som kan kontrollere nye boliger, for å sikre at alle tekniske fag er korrekt utført. Jeg kan være behjelpelig med mye av dette via termografering!
 • I gitte tilfeller er det mulig å påvise legging av vannbåren varme i gulvkonstruksjoner

Varmepumpe/ varmelekkasjer

 • Lokalisere gasslekkasje og lignende
 • Varmepumpe, oljefyr, gassfyr, vannbåren varme og andre fyringsanlegg
 • Vannlekkasje

Ventilasjonsaggregat

 • Elektriske tilkoblinger og komponenter i aggregat ved mistanke om feil eller kontroll
 • Kontrollere isolasjon i rør/ varmetap
 • Kontrollere trekk i ventilasjon/ manglende trekk (ikke luftmengde)

El-installasjoner

 • Termografi av elektriske installasjoner
 • Status og kontroll av sikringsskap og inntak
 • Kan oppdage feil på utstyr som koblingsbokser, stikkontakter osv. uten først å demontere
 • Påvise legging av varmekabel, evnt. feilsøke på defekt varmekabel.

Kuldebroer/ trekk

 • Kuldebroer i konstruksjonen på hus, hvor det mangler isolasjon eller lignende
 • Påvise trekk rundt vinduer og dører
 • Påvise manglende isolasjon i vegger, tak, dører og vinduer

Fukt-/ Råteskader

 • Ved mistanke om fukt eller råteskader, kan termografi brukes i noen tilfeller før man trenger å bryte opp gulv, tak og vegger
 • Kan i gitte tilfeller påvise råteskader på utvendig kledning, vindiskier og tak ved termografi
 • Innvendige pågående fuktskader som ikke synes kan påvises