Hva vi ser og hva kameraet ser

23.03.2021

Her er et eksempel som viser hva vi kan se uten termografikamera, og hva vi ser ved hjelp av kamera. I gitte tilfeller vil vi kunne oppdage feil som ville kreve mye arbeid å finne ellers.