Mine tjenester

 

Termografi

Termografering er et fantastisk hjelpemiddel i mange tilfeller når det kommer til feilsøking eller skjulte feil eller lekkasjer, og kan brukes på mange forskjellige områder. Informasjon om mange av bruksområdene er listet opp under.
 

Termografering

Feilsøking

Dokumentasjon


Termografering

Hva er egentlig det?

 • Et kamera som avleser Infrarød stråling (varme) fra et objekt
 • Kan vise temperaturforskjeller helt ned i 0,3 `C, men feil blir oftest oppdaget med minimum 2-3 `C forskjell
 • Når vi termograferer, tar vi bilder av objektene, både med infrarød linse og med vanlig kameralinse. Det vil derfor være mulig å kombinere disse i ulike bilder for enkelt å kunne vise detaljert hvor feilen er lokalisert

Feilsøking

Hva kan jeg hjelpe deg med?

 • Oppdage uregelmessigheter som fukt, vannlekkasje og varmetap i bygningsdeler og konstruksjoner
 • Feilsøke på installasjoner av ulike typer (mekaniske, elektriske, prosess osv.)
 • Finne feil i gass, vann og varmeanlegg av ulikt omfang
 • Tegn til varme i forbindelse med brann eller varmeutvikling
 • Feilsøke på de fleste typer komponenter som avgir varme, alt fra elektriske motorer, mekaniske komponenter, rørledninger, varmekjeler osv.
 • Teste egenskaper som varmeledeevne, isolasjonsevne
 • I tillegg til mye, mye mer!

Dokumentasjon

Hva får du ut av en kontroll?

 • Vi kontrollerer avtalte objekter/ anleggsdeler og du får påvist hva som er feil
 • Vi kan i mange tilfeller bistå med feilsøking der det er behov og ønske
 • Når jobben er utført, kan vi lage en rapport med tekst og bilder av hele eller deler av oppdraget etter ønske og avtale

Hva kan kontrolleres?

En liten oversikt over noen av de vanligste bruksområdene

Bolig/ Borettslag

 • Det blir mer og mer vanlig å bestille en uavhengig tredjepart som kan kontrollere nye boliger, for å sikre at alle tekniske fag er korrekt utført. Jeg kan være behjelpelig med mye av dette via termografering!
 • Inntak og sikringsskap ved belastet anlegg
 • Andre deler av det elektriske anlegget ved mistanke om feil, eller for en ekstra sjekk
 • Varmekabel (feilsøking eller påvise plassering)
 • Varmtvannsbereder (ofte tilkoblinger internt i koblingshus og stikkontakter)
 • Vannlekkasje
 • Ventilasjonsaggregat
 • Påvise trekk rundt vinduer og dører
 • Påvise manglende isolasjon i vegg/ tak
 • Fukt/ råteskader utvendig
 • Pipe ved mistanke om feil/ pipebrann
 • Varmepumpe, oljefyr, gassfyr, vannbåren varme og andre fyringsanlegg
 • I gitte tilfeller er det mulig å påvise legging av vannbåren varme i gulvkonstruksjon
 • Lokalisere gasslekkasje og lignende

Industri

 • Det blir mer og mer vanlig å bestille en uavhengig tredjepart som kan kontrollere nye anlegg innen industri, for å sikre at alle tekniske fag er korrekt utført. Jeg kan være behjelpelig med mye av dette via termografering! 
 • En termografisjekk av ulike anleggsdeler er høyaktuell og et meget godt supplement til internkontroll, da det kan avdekkes feil som normalt ikke ville bli oppdaget før en driftsstans inntreffer
 • Elektriske fordelinger og styringstavler
 • Ulike former for prosesser
 • Kontrollere driftsstatus på Elektriske motorer uten behov for driftsstans
 • Gass/ væske lekkasjer
 • Feilsøking på ulike maskiner og komponenter
 • Ventilasjonsaggregat med eventuelle tilhørende styringstavler


Næring (Kjøpesenter, bilverksted, Høvleri, bensinstasjon osv, osv.)

 • Det blir mer og mer vanlig å bestille en uavhengig tredjepart som kan kontrollere nye Næringsbygg, for å sikre at alle tekniske fag er korrekt utført. Jeg kan være behjelpelig med mye av dette via termografering!
 • En termografisjekk av ulike anleggsdeler er høyaktuell og et meget godt supplement til internkontroll, da det kan avdekkes feil som normalt ikke ville bli oppdaget før en driftsstans inntreffer.
 • Elektriske fordelinger og styringstavler
 • Kontrollere snøsmelteanlegg og lignende
 • Kontrollere maskiner under drift ved mistanke om varmgang
 • Ventilasjonsaggregat med eventuelle tilhørende styringstavler 


Høyspent forsyningsanlegg

 • Suverent verktøy for å kunne gi en status på ulike deler av forsyningsnettet uten driftsstans. Dette muliggjør flere planlagte vedlikeholdsarbeider før feil oppstår, og med det færre uforutsette utkoblinger av strømnettet. Disse oppdragene kan kreve spesielt utstyr, men alt kan ordnes!

Andre tekniske installasjoner

 • Elbilladeranlegg (offentlig, borettslag eller privat)
 • Solcelleanlegg (Industri/ næring eller privat)
 • Tørkeanlegg (For korn, høy eller lignende)

Litt mer informasjon for dere som er interessert i å lese om termografering

Hva er termografi, og hva er det egentlig et termografikamera kan? Et termografikamera kan sammenlignes med et infrarød pistoltermometer som de fleste kjenner til og har brukt. I stedet for å måle temperaturen i et enkelt punkt, sitter det i termografikameraet en infrarød detektor med f.eks. 160x120 pixel (total 19.200 pixel eller temperaturmålepunkter). Detektoren kan sammenlignes med detektoren som sitter i et vanlig digitalt kamera, men i stedet for å detektere lys nivåer måler IR detektoren den infrarøde strålingen fra objektet.

Alle objekter utstråler infrarød energi som er avhengig av objektets temperatur. Jo høyre temperatur, jo større infrarød energi og stråling og jo lavere temperatur, jo mindre infrarød energi og stråling fra objektet. Termografikameraet omsetter verdiene fra IR detektoren til farger og bygger opp et termogram (varmebilde) av objektets overflate slik at termograføren tydelig kan se selv de minste temperaturforskjeller på overflaten. Det er viktig å fremheve at termografikameraet kun måler overflatetemperatur. Kameraet kan ikke måle ned i et emne eller gjennom et emne.

De forskjellige farger som IR bilde viser, representerer en temperatur. I de mest brukte fargeskalaer er sort kaldest og hvit varmest. Termografikameraet har normalt fargeskalaen angitt på skjermen med (som minimum) topp og bunntemperatur, slik at man raskt kan vurdere hvilke temperaturer man ser på IR bilde.

 • Konduksjon= Temperatur som forflyttes fra varmt til kaldt mellom objekter som er i kontakt med hverandre (defekt lager i motor f.eks.)
 • Konveksjon= Temperatur som forflyttes fra varmt til kaldt gjennom væske (gass, vann, olje osv.)
 • Stråling= Temperatur avgitt fra et objekt eller en komponent (Panelovn f.eks.)